Maskinservice

För att klingor och sågblad ska fungera optimalt måste även utrustningen den sitter på vara optimerad och väl underhållen. Många gånger vad gäller klingor, så räcker maskinens underhållsschema i instruktionsbok till. Det gäller främst att se till att rätt blad används för arbetet, att rätt klinghöjd är inställd i förhållande till arbetsstycket och att rätt matning används.

Men för bandsågblad finns det många fler parametrar att ta hänsyn till. Här måste kontrolleras att bladstyrning, spånledare, hjulskrapor och smörjkuddar är i ordning så inte onormalt mycket spån hamnar mellan hjul och band – eller att flis fastnar på hjulbanan. Smörjkuddar och skrapor ska ligga an med korrekt tryck. För lågt tryck ger dålig renhållning och smörjning men för högt tryck ger varmgång. All bladstyrning, uppe och nere, vänster och höger, måste vara parallella och i linje. Eventuellt glapp i hjullager och obalans i hjulen ska kontrolleras. Likaså att hjulen är slipade, bomberade, till rätt profil.