Service/Underhåll

Här hittar du nyttig information om sågblad, klingor och dess maskiner. Här finns även en rekomendationstabell för hastighet och matning i olika material. Och slutligen en sektion med olika dokument som kan vara bra att ha.

Skötselråd

Bandsågblad: För att få bästa möjliga ekonomi och hållbarhet i ett bandsågblad är det viktigt att bladen skärps och kontrolleras med jämna tidsintervall och att de rekonditioneras fullständigt efter viss användningstid. Underhåll av bladen omfattar bl.a. lagning av sprickor och skadade tänder, planriktning, sträckning, rakriktning, kontroll av skevhet och slipning. Ett bandsågblad kan slipas om 5-10 gånger innan tänderna behöver bytas.

Det dagliga underhållet bör bestå i att undersöka bladet efter sprickor och trasiga tänder. Löpande kontroll om spån fastnat på det. Rengör gärna sågen flera gånger under dagen. Kontrollera att bladet smörjs tillräckligt. Det ska kännas lite fett.

Klingor: Klingor i hårdmetall är precisionsverktyg som kräver noggrant underhåll för att prestera maximalt under hela dess livslängd. Det innebär att klingan måste slipas om innan den blir slö. Beroende på tandens storlek kan en klinga slipas om 15-30 gånger.

Klingan rengörs alltid vid slipning.

Maskinservice

För att klingor och sågblad ska fungera optimalt måste även utrustningen den sitter på vara optimerad och väl underhållen. Många gånger vad gäller klingor, så räcker maskinens underhållsschema i instruktionsbok till. Det gäller främst att se till att rätt blad används för arbetet, att rätt klinghöjd är inställd i förhållande till arbetsstycket och att rätt matning används.

Men för bandsågblad finns det många fler parametrar att ta hänsyn till. Här måste kontrolleras att bladstyrning, spånledare, hjulskrapor och smörjkuddar är i ordning så inte onormalt mycket spån hamnar mellan hjul och band – eller att flis fastnar på hjulbanan. Smörjkuddar och skrapor ska ligga an med korrekt tryck. För lågt tryck ger dålig renhållning och smörjning men för högt tryck ger varmgång. All bladstyrning, uppe och nere, vänster och höger, måste vara parallella och i linje. Eventuellt glapp i hjullager och obalans i hjulen ska kontrolleras. Likaså att hjulen är slipade, bomberade, till rätt profil. 

Dokument

Serviceschema/Felbeskrivning Svenska

Service-skjema/Feilbeskrivelse Norsk

Serviceschema/Felbeskrivning Svenska

Service-skjema/Feilbeskrivelse Norsk