Skötselråd

Bandsågblad: För att få bästa möjliga ekonomi och hållbarhet i ett bandsågblad är det viktigt att bladen skärps och kontrolleras med jämna tidsintervall och att de rekonditioneras fullständigt efter viss användningstid. Underhåll av bladen omfattar bl.a. lagning av sprickor och skadade tänder, planriktning, sträckning, rakriktning, kontroll av skevhet och slipning. Ett bandsågblad kan slipas om 5-10 gånger innan tänderna behöver bytas.

Det dagliga underhållet bör bestå i att undersöka bladet efter sprickor och trasiga tänder. Löpande kontroll om spån fastnat på det. Rengör gärna sågen flera gånger under dagen. Kontrollera att bladet smörjs tillräckligt. Det ska kännas lite fett.

Klingor: Klingor i hårdmetall är precisionsverktyg som kräver noggrant underhåll för att prestera maximalt under hela dess livslängd. Det innebär att klingan måste slipas om innan den blir slö. Beroende på tandens storlek kan en klinga slipas om 15-30 gånger.

Klingan rengörs alltid vid slipning.